Herinrichting Ruitersboslaan per 1 oktober 2022?

Herinrichting Ruitersboslaan per 1 oktober 2022?

April 2022 –  De werkzaamheden aan de Ruitersboslaan zouden aanvankelijk ná voltooiing van de werkzaamheden rond het kruispunt van de Zuidelijke Rondweg met de Graaf Hendrik III-laan plaatsvinden. Door het uitstel daarvan is het waarschijnlijk dat de herinrichting van de Ruitersboslaan toch als eerste gaat plaatsvinden, naar verwachting is de start per 1 oktober 2022.

Snelheidsmetingen Willem van Oranjelaan

Snelheidsmetingen Willem van Oranjelaan

April 2022 – Zoals afgesproken heeft de gemeente gedurende twee weken snelheidsmetingen gehouden op de Willem van Oranjelaan (tussen Chopinstraat en Baronielaan), ter hoogte van de bushalte. Uit het onderzoek komt naar voren dat 22,7 % – bijna een kwart dus – van de auto’s te hard rijdt (>50km/u) en dat de gemiddelde snelheid hoger is dan voorheen. Dat laatste is overigens in de hele stad zo. De gemeente gaat uit van de bekeurgrens van 57km p/u en komt dan op ‘slechts’ 5,6% te hard, maar dat is een eufemistische voorstelling. 

In aantallen: per dag rijden gemiddeld 853 auto’s in de ene richting en 416 auto’s in de andere richting te hard. Daarvan rijden 18 resp. 13 auto’s harder dan 70km/u, waarvan 9 resp. 6 zelfs boven de 80km/u. Grotendeels gewoon overdag. Voor de gemeente vormt dit geen aanleiding om nadere actie te ondernemen. We hebben afgesproken om over een aantal maanden opnieuw de balans op te maken.

 

Uitstel werkzaamheden kruispunt ZRW

Uitstel werkzaamheden kruispunt ZRW

April 2021 – In maart 2022 zou worden gestart met de aansluiting van de Willem van Oranjelaan/Graaf Hendrik III-laan op de Zuidelijke Rondweg. Ook de afrit van de rondweg vanaf de A16 zal worden verlegd en twee rotondes worden aangelegd aan weerszijden van het viaduct.

Echter, uit overleg met de gemeente bleek dat in enkele iepen mogelijk een bijzondere vlinder nestelt. Deze iepen moeten worden gekapt om de afrit te kunnen verleggen. In mei/juni is een onderzoek ingepland naar deze vlinder, dit schijnt noodzakelijk te zijn om de vergunning rond te krijgen. Mocht de vlinder er niet zijn, dan kan daarna de aanbesteding starten; mocht de vlinder er wel zijn, dan is onduidelijk wat er gaat gebeuren. In elk geval wordt het project opgeschoven, onduidelijk is wanneer de uitvoering dan zal plaatsvinden.

Gezien het grote aantal aanrijdingen en ongelukken dat op deze kruising plaatsvindt, is dit uitstel in het kader van de verkeersveiligheid lastig uit te leggen. Hoe langer het duurt, hoe groter de kans op nieuwe aanrijdingen.

Verbouwing schoolgebouw Sibeliuslaan van start

Verbouwing schoolgebouw Sibeliuslaan van start

April 2022 – Breedsaam is gestart met de verbouwing van het voormalige BUas-gebouw aan de Sibeliuslaan. Eerst wordt de binnenkant aangepakt, terwijl de plannen voor vervanging van de gevelbeplating en de bouw van een gymzaal aan de achterzijde zijn ingediend bij de gemeente. Na toestemming van de Welstandscommissie wil Breedsaam omwonenden uitnodigen om een kijkje te nemen en meer over de plannen te horen.

Na de zomervakantie zal het Berkenhofcollege, een school voor voortgezet speciaal onderwijs dat praktijkgericht onderwijs biedt aan leerlingen van 12-18 jaar, haar deuren openen.

 

Herontwikkeling kantoorvilla Burg. de Manlaan

Herontwikkeling kantoorvilla Burg. de Manlaan

April 2022 – De bouw van de drie woningen achter de monumentale kantoorvilla op de Burgemeester de Manlaan 2 is in volle gang. Inmiddels maakt eigenaar Sjaak ten Hove ook plannen om vier luxe appartementen van ca. 150m2 te bouwen in de kantoorvilla zelf. Het voorlopige plan, zoals ingediend bij de gemeente, voorziet in een moderne aanbouw aan de achterzijde, die als hoofdingang gaat dienen. Daardoor blijft de monumentale voorzijde en structuur behouden.

 

 

 

Illustraties: Grosveld Bekkers van der Velde architecten