Bezwaar verwijdering zebrapaden Willem van Oranjelaan

April 2021 – Onlangs publiceerde de Staatscourant het besluit van de gemeente over aanpassing van de verkeerstekens en de verwijdering van voetgangersoversteekplaatsen op de Willem van Oranjelaan. Hierover was veel onbegrip in de wijk omdat er wordt gevreesd voor onveilige situaties. Het bestuur van BVR heeft bezwaar ingediend bij de gemeente tegen het weghalen van de zebrapaden en verzocht om het besluit te vernietigen.

DV-VOP
De toegestane snelheid van 50km/u maakt het in onze ogen onveilig om over te steken zonder oversteekplaats, zeker voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jongeren die naar school of sport gaan. We verwachten dat de intensiteit van het verkeer alleen maar zal toenemen gezien de nieuwbouwprojecten in de omgeving. Daarom hebben we in ons bezwaar aangegeven dat een zgn. ‘Duurzaam Veilige Voetgangers Oversteek Plaats’ (DV-VOP) de voorkeur verdient. Deze zijn al aanwezig op de Graaf Hendrik III-laan. Voetgangers worden gedetecteerd, het zebrapad is extra verlicht en er knipperen waarschuwingslichten. Dit leidt tot snelheidsvermindering en dus tot een veiligere oversteek.

Wij hopen dat dit bezwaar zal leiden tot heroverweging van het genomen besluit en zullen berichten als hierover duidelijkheid is. Klik hier voor de tekst van het ingediende bezwaar.