Bezwaarschrift oversteekplaatsen ongegrond verklaard

Juli 2021 Bezwaarschrift oversteekplaatsen ongegrond verklaard

We hebben zojuist bericht gehad dat de adviescommissie Bezwaarschriften aan burgemeester en wethouders heeft geadviseerd om het bezwaar van de bewonersvereniging tegen het weghalen van de voetgangersoversteekplaatsen op de Willem van Oranjelaan ongegrond te verklaren. B&W hebben vervolgens conform besloten en ons bezwaar ongegrond verklaard. De tekst van het advies en het besluit leest u hier:  Besluit gemeente bezwaarschrift oversteekplaatsen.
We bestuderen de tekst, maar onze eerste analyse is dat een beroep tegen deze uitspraak weinig kans van slagen heeft. De gemeente heeft toegezegd om na enige tijd wanneer de Willem van Oranjelaan weer een tijdje open is met ons de situatie te evalueren. We houden u op de hoogte.