Botondes Zuidelijke Rondweg-Graaf Hendrik III-laan

Sept. 2021

Vanaf ongeveer maart 2022 wordt deze lastige kruising met op- en afritten naar en van de Zuidelijke Rondweg (ZRW) aangepakt: hier komen aan beide zijden van de ZRW rotondes. Bovendien worden daarvoor de afritten verlegd en ingekort en wordt aansluitend ook de Graaf Hendrik III-laan heringericht. Bovendien komen aan beide zijden van de ZRW aarden wallen en schanskorven en wordt de beplanting langs de ZRW en in de middenberm aangepast. Het doel is om een wegbeeld te maken dat minder uitnodigt tot hard rijden.