Groenonderhoud en trottoirs

Sept. 2021 – Het maaien leidt tot klachten: er wordt slecht gemaaid en het gras ligt in hopen op de groenvoorziening, het ziet er niet uit. De gemeente zegt hierover dat het maaibeeld overal in de woongebieden er zo uit ziet. College van B en W en de gemeenteraad hebben deze beeldkwaliteit afgesproken en hier kan momenteel niets aan veranderd worden. Als er niet meer beheergelden bij komen, dan zal het beeld waarschijnlijk niet verbeteren. Verder zijn sommige trottoirs zo overgroeid, dat er nog maar de helft van over is. Deze melding hoort bij het KCC (klantencontactcentrum) thuis, dus verzoek om dat daar te melden. Het KCC is telefonisch te bereiken op 14076, per email op contact@breda.nl, of via de website van de gemeente. Ook kunt u gebruik maken van de BuitenBeter-app.