Herinrichting Markdal steeds dichterbij

Feb. 2021 – Na jaren van ontzettend hard werken en planvoorbereidingen is de herinrichting van het Markdal dichterbij dan ooit. Als in 2022 de eerste schop in de grond gaat, is dat de kroon op het werk van de ‘Vereniging Markdal duurzaam & vitaal’ en iedereen die daarbij betrokken is (geweest).In de vorige eeuw is de Mark gekanaliseerd. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan met het Markdal. Pogingen om daar wat aan te doen (onder andere via een ruilverkaveling), zijn na tientallen jaren mislukt. Op het moment dat de provincie de handdoek in de ring gooide, hebben vijf natuurverenigingen het initiatief genomen om de verbetering van het rivierdal zelf te doen. Zij vonden en vinden heel goed te onderbouwen waarom er iets moet gebeuren in het Markdal. Voor de leek die er fietst of wandelt, lijkt het een prachtig groen gebied langs de rivier. Kijk je beter, dan zie je dat er veel minder plantensoorten voorkomen en minder houtwallen en bomen dan vroeger. Ook de visstand en de dierenpopulatie hebben heel veel ingeleverd. Dit initiatief leidde in 2013 tot de oprichting van deze vereniging.

Werken van binnenuit
De vereniging heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Alphen-Chaam en Breda en het waterschap Brabantse Delta. Van begin af aan is de vereniging op basis van gelijkheid aan tafel gaan zitten met alle betrokkenen, de agrariƫrs in het gebied, de eigenaren, de bewoners en gebruikers. Werken van binnenuit noemen ze dat. Het vertrouwen in de vereniging en de aanpak groeide. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat de gemeenteraden de bestemmingsplannen hebben vastgesteld, en dat de provincie een zogeheten meerwaardetraject heeft vastgesteld om maatwerk voor deeloplossingen in het gebied mogelijk te maken. Ook is er een voorkeursalternatief gekomen voor de herinrichting van het Markdal en de realisering van een bijna helemaal nieuwe ruim drie kilometer langere rivier de Mark, haar oorspronkelijke lengte. Bovendien kan, zoals het er nu uitziet, uiteindelijk 250 hectare van het Natuur Netwerk Brabant worden gerealiseerd.

Het bestemmingsplan voor het gedeelte rivierdal op grondgebied van Breda is onherroepelijk. Tegen het plandeel gemeente Alphen-Chaam loopt nog een procedure bij de Raad van State. Vorig jaar hebben waterschap Brabantse Delta en de vereniging het bureau RoyalHaskoning DHV in de arm genomen voor de opstelling van een Voorlopig Ontwerp. Dat is eind vorig jaar vastgesteld. Inmiddels is de realiseringsovereenkomst getekend en is de aannemer bekend die het werk gaat realiseren. Vereniging, waterschap en alle betrokkenen zijn nu begonnen met het opstellen van het Definitief Ontwerp voor het zuidelijk deel (vanaf de grens tot aan de A58). Dat gaat tot midden volgend jaar duren en dan kan de eerste schop de grond in. Voor het deel op grondgebied van Breda laat het Definitief Ontwerp nog even op zich wachten, omdat daarvoor nog niet alle gronden zijn verworven.

Actieve rol in beheer
De vereniging is niet klaar als de schop de grond in gaat. Samen met de bewoners willen we een actieve rol spelen in het beheer van het Markdal. Om die rol zo goed mogelijk te kunnen spelen, wil de vereniging grondeigenaar worden, dus ook een echte bewoner of eigenaar. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 februari 2021 krijgen de leden een voorstel om een obligatiefonds in het leven te roepen. Met dit fonds wil de vereniging de noodzakelijke gronden aankopen.

Wilt u meer weten over de vereniging, kijk dan op de website, waar u zich kunt aanmelden voor de nieuwsbrief of het lidmaatschap. Of bekijk eens de Facebookpagina.

Foto’s: Vincent Oudendijk