Informatie kavels Burgemeester de Manlaan

Feb. 2021 – Komende zomer is de start gepland van de bouw van drie villa’s achter het kantoorpand aan Burgemeester de Manlaan 2. Gelijktijdig zou dan ook de verbouwing van hotel Mastbosch beginnen. Deze documenten geven meer infomatie over de voorgenomen plannen voor de villa’s: Brief omwonenden dec 2020; Verkavelingsvoorstel + bomenoverzicht; Bomen effectanalyse; Inmeting bomen perceel