Infrastructuur in de wijk

Juli 2020 – De bewonersvereniging was al ruim drie jaar in overleg met de gemeente over herinrichting van de Ruitersboslaan. Inmiddels heeft de gemeente laten weten dat er nu budget is gevonden om de werkzaamheden aan te pakken. Het gaat om vervanging van het bestaand riool vanaf de Verdilaan tot aan de Mencia de Mendozalyceum en tegelijkertijd op hetzelfde weggedeelte het aanleggen van een tweede ‘schoon water’ riool. Daarna zal het wegdek vanaf de Willem van Oranjelaan tot over het viaduct met de zuidelijke rondweg eveneens worden vervangen. Er is de intentie om tijdens deze renovatie de laan van groen te voorzien. De werkzaamheden zullen niet voor het tweede kwartaal 2021 beginnen.

Er worden ook veranderingen voorbereid aan de Willem van Oranjelaan en de Graaf Hendrik III laan om daar de verkeersafwikkelingen veiliger en vlotter te maken. Met name ook de verkeerssituatie onder het viaduct van de Graaf Engelbertlaan is een punt van zorg. Op de website van PlanBreda is het voorlopig ontwerp van zowel de Willem van Oranjelaan als de Graaf Hendrik III laan weergegeven.
We zoeken nog vrijwilligers die te zijner tijd willen helpen een zienswijze op het ontwerp op te stellen. U kunt zich daarvoor aanmelden bij het secretariaat.