Op zaterdag 11 januari vond in hotel Mastbos de traditionele Nieuwjaarsborrel plaats . Onder het genot van een drankje en een hapje en soms van de wijs gebracht door de rondlopende goochelaar maakten ruim honderd leden gebruik van deze unieke mogelijkheid om de medebewoners van onze mooie wijk een voorspoedig en gezond nieuw jaar te wensen.

Namens het bestuur memoreerde Paul Govaart in zijn speech het goede werk dat door vele vrijwilligers in de wijk wordt gedaan om de leefbaarheid van de wijk te vergroten.
De vereniging maakt daarbij ook ruimschoots gebruik van de moderne communicatiemiddelen. De nieuwe website en de nieuwsflits maakt het mogelijk om vaker en directer met de leden te communiceren. Ook wordt er volop gebruik gemaakt van een aantal whatsapp groepen, waarbij het enthousiasme een enkele keer wel eens wat ver wordt doorgevoerd.
Paul brak een lans voor vergroting van de deelname aan de surveillance diensten: hoe meer deelnemers, hoe beter we de veiligheid in de wijk kunnen bevorderen.
Op het gebied van de omgevingsvergunningen speelt er nogal wat zoals de uitbreiding van hotel Mastbos en het parkeren, de kamer van Koophandel plannen die nu in de finale fase lijken te verkeren terwijl er ook nieuwe plannen zijn aangekondigd aan de Guljélaan, Burg. De Manlaan en het verzorgingscentrum Ruitersbos.
Er is het komende jaar weer heel wat werk te doen. De voorzitter deed daarom ook een oproep aan de leden om de vereniging te helpen met bv de ledenbeheer en administratie, de omgevingsprojecten en de communicatie met de leden.

Het was al met al weer een hele geanimeerde bijeenkomst uitstekend georganiseerd door de activiteitencommissie.