Omgevingsvergunningen

Juli 2020 – Omwonenden van het gebouw en terrein van de Kamer van Koophandel hebben met de projectontwikkelaar van het overeenstemming bereikt over extra groenvoorzieningen. De bezwaarprocedures bij de Raad van State zijn nu gestopt. Wij hebben begrepen dat na de zomervakantie met de sloop van het huidige gebouw gaat worden begonnen.

Ook heeft de Raad van State uitspraak gedaan omtrent de uitbreiding van het hotel Mastbos en de daarbij behorende parkeervoorzieningen. De eigenaar kan nu beginnen met de uitbreiding van zijn hotel. De parkeerplaats tegenover het hotel zal ook worden uitgebreid en ’s avonds worden afgesloten en ter beschikking staan van de gasten en personeel van het hotel.