Onderwijs in BUas-pand Sibeliuslaan

Sept 2021 – De voorgenomen huisvesting van buitenlandse studenten in het BUas-gebouw aan de Sibeliuslaan is afgelopen schooljaar niet doorgegaan wegens corona. Inmiddels is bekend dat de organisatie Breedsaam, de coöperatie voor de huisvesting van primair (basis-) en speciaal onderwijs in Breda, die in opdracht van de gemeente en alle schoolbesturen de huisvesting voor dit onderwijs organiseert, beheert en onderhoudt, voornemens is om het pand van BUas aan te kopen. Het pand zal ingericht gaan worden voor het Berkenhofcollege, om daar vanaf zomer 2022 onderwijs te kunnen verzorgen.

Speciaal onderwijs

Het Berkenhofcollege is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, waar ongeveer 200 leerlingen van 12 t/m 18 jaar praktijkgericht onderwijs krijgen. Het Berkenhofcollege vindt het haar taak om deze jongeren, die meer aandacht en/of ondersteuning nodig hebben dan binnen het reguliere praktijkonderwijs geboden kan worden, zo optimaal mogelijk te begeleiden naar hun einddoel. Samen met de leerling en de ouders/verzorgers zet zij de weg naar dit einddoel uit: een vervolgopleiding binnen het mbo, een baan binnen het reguliere bedrijfsleven, een beschermde werkomgeving of een werkplek binnen de arbeidsmatige dagbesteding. Hierbij is het Berkenhofcollege wel realistisch; het einddoel moet haalbaar zijn voor de leerlingen en daarmee een succeservaring zijn. Als schoolteam handelt zij hierbij vanuit haar drie kernwaarden: • Veiligheid • Betrokkenheid • Respect.

Op school wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan het aanleren van sociale vaardigheden en vaardigheden die nodig zijn om een (arbeids)plaats in de maatschappij te kunnen innemen. Er wordt gebruik gemaakt van vaste hulpverleningpartners die, waar nodig, zorg in de school bieden om ervoor te zorgen dat elke leerling zo goed mogelijk wordt voorbereid op een passende plek in de maatschappij, waarbij de mogelijkheden van de leerling maximaal worden benut.

Busvervoer

Omdat de school een regionale functie heeft, maken veel leerlingen van het Berkenhofcollege gebruik van georganiseerd busvervoer. De meeste leerlingen worden tussen 8.00 uur en 8.30 uur gebracht en tussen 15.15 uur en 16.00 uur weer opgehaald. Op de school wordt hiervoor op eigen terrein een kiss & ride-zone ingericht.