Overleg renovatie Ruitersboslaan

Juli 2021Overleg Klankbordgroep Ruitersboslaan met de gemeente op 16 juli 2021

De volgende punten zijn aan de orde geweest:

 • Laadpalen voor Mencia parkeerplaats: kan de gemeente dat regelen? Nee, loopt niet via dit Project. Via website Gemeente en/of commercieel bedrijf, zelf regelen.
 • Er was een vraag om ook onderaan het viaduct op de Ruitersboslaan parkeerplaatsen aan te leggen, met name voor International School Breda, zodat er minder in de Mozartlaan wordt geparkeerd. ISB-ouders parkeren ook al bij SAP. Kan er dan ook een oversteekplaats komen, dat remt de snelheid?
  De weg wordt 30 km/u en ter plekke komt een plateau, daar past geen oversteekplaats bij (niet nodig). Aan de overzijde komt een parkeerstrook te liggen.
 • Er wordt gewezen op het hard rijden door andere straten, o.a. door ISB-ouders na het afzetten van hun kinderen. Daar mag ISB ook nog wel aandacht aan geven.

Laatste wijzigingen in ontwerp:

 • Een aantal groene vlakken is aangepast en de lichtmasten zijn wat verder van de woningen af komen te staan.
 • Een aantal bomen is verplaatst om meer zonlicht in tuinen te geven
 • Er zijn twee extra parkeervakken toegevoegd. Ook bij Tennis BLTV, daar gaat het om 6 x 2 = 12 plekken.
 • Twee bomen tussen Hospice en kruising Verdilaan mankeren iets, vooralsnog lijkt het of ze kunnen blijven staan, nader onderzoek loopt nog. Mocht de levensverwachting erg laag zijn, dan kan het zijn dat ze nu worden vervangen door nieuwe bomen bij de herinrichting van de Ruitersboslaan.
 • Arriva-bussen: met Arriva moet door gemeente nog worden afgestemd over de tijdelijke routes. De gelede bussen staan soms een kwartier te wachten voor ze naar Mencia rijden. Ook dat neemt de gemeente mee naar Arriva.
 • Ook op het viaduct komen snelheidsremmers.
 • Viaduct moet gerenoveerd worden, Oranjeboom-brug ook. Dat is nu definitief, o.a. het wegdek moet worden gerenoveerd. Het is een apart project met aparte aanbesteding, want er loopt nog een onderzoek, maar men gaat wel proberen om het in hetzelfde tijdvak te plannen.
 • Het ontwerp Ruitersboslaan ligt nu bij de beheertoets, als dat akkoord is, dan hebben we ‘definitief voorlopig ontwerp’.

Verdere punten:

 • Er komt – vooralsnog – geen drempel in de Verdilaan, bewoners vinden dat jammer, want er wordt hard gereden. Wel wordt het kruisingsvlak met de Ruitersboslaan verhoogd.
  De Verdilaan krijgt wel onderhoud (asfalt) wellicht dat via een andere tafel een drempel is te realiseren, maar niet in dit project. De gemeente gaat dit intern na.
 • De twee drempels in Mozartlaan en Mendelssohnlaan worden als eerste aangelegd. Die in de Mozartlaan ligt wat raar, niet op kruisingsvlak maar net ervoor in de straat voor de flat.
  Reden is kosten: het is drie keer zo duur om het hele kruisingsvlak (met de Mendelssohnlaan) te verhogen. Versmalling met groen toch ook doen, net als de andere twee drempels in de Mozartlaan: daar moet de gemeente nog met verkeerskundige over spreken. Komt terugkoppeling op.
 • Afsluiten viaduct tijdens de herinrichting Ruitersboslaan: kan niet. Hulpdiensten moeten erdoor kunnen, maar ook de aannemer met diepladers en zware vrachtwagens: die wil je niet door Mozartlaan, Mendelssohnlaan en de andere kleinere straten hebben. Daarnaast moet SAP en de boerderij daar achter ook bereikbaar blijven.
  Misschien is het wel een idee om het viaduct tegelijk met de Ruitersboslaan te doen, dat scheelt veel verkeer.
 • De drempels in de Chopinlaan en Ruitersboslaan om de Willem van Oranjelaan op te komen, zijn best hoog en ‘gemeen’. Krijgen we in de Ruitersboslaan ook zulke drempels ?
  In de Ruitersboslaan komen 30 km/u drempels, die hebben dezelfde hellingshoek en zijn dus ‘gemener’ dan de drempels/verhoogde kruisingsvlakken die er nu liggen.

Communicatie en planning:

 • Eerstvolgende terugkoppeling is dan het ‘concept definitief ontwerp’. Daarover wil de gemeente dan breed terug naar alle bewoners en belanghebbenden. Planning half/eind september. Dat is dan de laatste kans en mogelijkheid om inspraak te hebben voor alle bewoners.
 • Met die input volgt dan het definitief ontwerp. Dat moet dan worden vastgesteld. Daarna volgt werkvoorbereiding, bestek (oktober) en aanbesteding (november/december)
 • Start uitvoering begin 2022.
 • Dan komt ook informatie naar alle bewoners over fasering. De verwachting is dat men start aan zijde van Mozartlaan en werkt van daaruit richting Willem van Oranjelaan. Daarna het viaduct.
 • Afgelopen maanden waren er sommige dingen die net wat langer duurden, wat tegenslag, dus er is wat vertraging ontstaan.
 • Overigens goed om ons te realiseren dat er tekorten aan materiaal in weg- en waterbouw zijn gesignaleerd. Dat kan ook nog zorgen voor vertraging.
 • Zorg verder voor een goede communicatie over de omleidingen: communiceer op de ZRW en de Dr Struijckenstraat al ruim tevoren gewoon dat de Ruitersboslaan geheel gestremd is, dat gaat veel verkeer op voorhand ontmoedigen en veel overlast schelen.