Parkeren van huurscooters

Sept.. 2021 – Over de her en der geparkeerde scooters werden ook in de ALV weer vragen gesteld. We hebben contact met de gemeente opgenomen, omdat een van de verhuurbedrijven, GO Sharing, aangeeft dat de gemeente bepaalt waar de scooters mogen worden geparkeerd en niet het bedrijf zelf. We zijn er nog niet uit, maar het is onduidelijk waarom de scooters juist niet bij het Mencia mogen worden geparkeerd, terwijl nogal wat scholieren er gebruik van maken. Zij moeten de scooters dus noodgedwongen in de omliggende straten parkeren, wat weer tot overlast leidt. Wordt vervolgd.