Pompoen-kookworkshop op 16 november 2022

Deze workshop is volgeboekt!

Dit jaar is de pompoenoogst buitengewoon goed! Laat u informeren door kookspecialist en wijkbewoner Sven Planken over het bereiden van veelal onbekende en bijzondere pompoenrecepten.

Deze workshop ‘Wat en hoe met de pompoen‘ wordt gehouden op woensdag 16 november, aanvang 19:30u in de keuken van Sven, Ruiterboslaan 66.
Voor koffie bij ontvangst en een drankje na afloop wordt gezorgd.

Aanmelden uiterlijk 11 november 2022 bij Marijke Tsoutsanis, marijke.tsoutsanis@ziggo.nl
Kosten voor deelname: €15 per persoon.
Graag overmaken naar rekeningnummer NL57ABNA0434219355 t.n.v. Bewonersvereniging Ruiterbos o.v.v. Pompoen 2022.
Als het aantal aangemelde personen de beschikbare ruimte te boven gaat, komt er een herhaling van de workshop!