Rondleiding Biënnale Oosterhout

De kloosters van de Heilige Driehoek in Oosterhout vormen in 2023 voor de derde keer het bijzondere toneel voor een hedendaagse kunstbiënnale. 25 kunstenaars uit binnen- en buitenland tonen nieuwe en bestaande werken, passend in het thema Geloof. Klik hier om naar de website te gaan.

Datum: maandag 12 juni 2023 bezoek aan de Biënnale met rondleiding om 14:00 uur.
Locatie: Monnikendreef, Oosterhout
Kosten: rondleiding inclusief entreekaart €24,50 per persoon.
Deelname is definitief na ontvangst van de bijdrage. Graag overmaken naar rekeningnummer NL57ABNA0434219355 t.n.v. Bewonersvereniging Ruiterbos o.v.v. Biënnale Oosterhout.

Aanmelden tot uiterlijk 1 mei 2023 bij Ettien Boerstra, e.e.boerstra@gmail.com. Gedetailleerde informatie volgt na aanmelding. Voor vragen kunt u ook per email terecht bij Ettien Boerstra.