Sloop en herbouw woonvoorziening Ruitersbos

Impressies: Zaaijer, Van der Valk, Bos

Okt. 2020 – Het bestuur van het Woonzorgcentrum Ruitersbos is bezig met de modernisering van de twee woongebouwen aan de Brahmslaan en de Willem van Oranjelaan.
De woonruimte in deze gebouwen voldoet niet meer aan de normen. Overwogen is de gebouwen te renoveren, maar dat is niet kosteneffectief. Besloten is de gebouwen te slopen en te vervangen. Als eerste is gebouw 1 aan de beurt, het gebouw dat het dichtst bij de Brahmslaan staat.
Een werkgroep van onze vereniging bestaande uit Lian Bos, Henny van der Valk en Jan Zaaijer heeft gesproken met de projectleider en de architect van het sloop- en nieuwbouw project. Het project heeft de instemming nodig van de bestaande bewoners.
 
Hiervoor is een speciale inspraakprocedure, die de nodige tijd vraagt. De omgevingsvergunning kan pas worden aangevraagd als deze inspraakprocedure is doorlopen.
Het bestuur van het Woonzorgcentrum heeft besloten dat de nieuwbouw moet voldoen aan het geldende bestemmingplan. Dit betekent dat er twee nieuwe gebouwen zullen worden gerealiseerd op dezelfde plaats als de huidige. De bouwvolumes van de beide nieuwe gebouwen gelijk zullen zijn aan de bouwvolumes van de huidige gebouwen. De nieuwe gebouwen zullen worden verbonden door een overdekte loopgang. Het huidige tussengebouw, met o.m. de kantine, keert niet terug.
De gebouwen krijgen een verticale segmentatie met een donkere plint en worden uitgevoerd in mooie ‘wasserstrich’ baksteen. Het geheel heeft, zo is de indruk van de werkgroep, een chique uitstraling. In het bouwplan is opgenomen dat alle parkeerplaatsen die bij de beide gebouwen horen zullen worden aangelegd op eigen terrein en door groenvoorzieningen aan het oog onttrokken.
 

In het gesprek heeft de werkgroep aandacht gevraagd voor de logistiek. Het woonzorgcentrum trekt nogal wat verkeer aan van bestelauto’s en vrachtauto’s over de Brahmslaan. Mogelijk biedt het project mogelijkheden om de overlast te verminderen. De werkgroep heeft gevraagd hier terdege aandacht aan te schenken. Ook heeft de werkgroep aandacht gevraagd voor de huisnummering, om verkeerd bezorgde post in de Brahmslaan tegen te gaan.
Onlangs heeft de projectleiding een nieuwe planning toegestuurd aan het bestuur van onze  vereniging. De hoofdpunten zijn:
•    Omgevingsvergunning: september/oktober 2020;
•    Uitplaatsen bewoners: november 2020/februari 2021;
•    Bouwvoorbereiding: januari/maart 2021
•    Start sloop gebouw 1: april 2021
Een van onze leden heeft aandacht gevraagd voor waarschijnlijke overlast tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden. De werkgroep zal weer contact opnemen met de projectleiding.