Snelheidsmetingen Willem van Oranjelaan

April 2022 – Zoals afgesproken heeft de gemeente gedurende twee weken snelheidsmetingen gehouden op de Willem van Oranjelaan (tussen Chopinstraat en Baronielaan), ter hoogte van de bushalte. Uit het onderzoek komt naar voren dat 22,7 % – bijna een kwart dus – van de auto’s te hard rijdt (>50km/u) en dat de gemiddelde snelheid hoger is dan voorheen. Dat laatste is overigens in de hele stad zo. De gemeente gaat uit van de bekeurgrens van 57km p/u en komt dan op ‘slechts’ 5,6% te hard, maar dat is een eufemistische voorstelling. 

In aantallen: per dag rijden gemiddeld 853 auto’s in de ene richting en 416 auto’s in de andere richting te hard. Daarvan rijden 18 resp. 13 auto’s harder dan 70km/u, waarvan 9 resp. 6 zelfs boven de 80km/u. Grotendeels gewoon overdag. Voor de gemeente vormt dit geen aanleiding om nadere actie te ondernemen. We hebben afgesproken om over een aantal maanden opnieuw de balans op te maken.