Studentenhuisvesting in school aan de Sibeliuslaan?

Juli 2020 – Kortgeleden werden de omwonenden van de BUAS (Breda University of Applied Sciences) opgeschrikt door een bericht dat er in het gebouw aan de Sibeliusstraat studentenhuisvesting zal gaan plaatsvinden. Al snel werd dit bericht bevestigd door een rondschrijven van het bestuur van de school en een filmpje op youtube waarin de plannen uit een worden gezet https://www.youtube.com/watchv=Zu_9SeR NR4
Afgelopen dinsdag 14 juli is er op aandringen van de direct omwonenden door de school een informatieavond gehouden waarin de plannen nader werden toegelicht.
Het schoolgebouw aan de Sibeliuslaan staat sinds eind vorig jaar zo goed als leeg. De school beraadt zich nog over de functie van het gebouw. Alle huidige onderwijsactiviteiten van de BUAS zijn inmiddels gecentreerd op de campus aan de Mgr. Hopmansstraat. De school heeft nog een nieuw curriculum in ontwikkeling dat indien succesvol wellicht toch aan de Sibeliuslaan zal moeten worden gehuisvest.
De school denkt maximaal nog drie jaar nodig te hebben om een definitief besluit over de bestemming van het gebouw aan de Sibeliuslaan te nemen.
Ondertussen kampt de stad Breda nog met een groot tekort aan studentenhuisvesting; met name voor buitenlandse studenten is de situatie nijpend.
De school heeft daarom in samenwerking met het bedrijf Villex een plan ontwikkeld om 41 voornamelijk buitenlandse studenten onder strikte voorwaarden tijdelijk te huisvesten aan de Sibeliuslaan.
Daarvoor is een tijdelijke aanpassing van de omgevingsvergunning nodig. De gemeente Breda zou met een positieve grondhouding dit plan beoordelen.

De direct omwonenden voelen zich behoorlijk overvallen door dit plan dat midden in de vakantie naar buiten komt en waar druk op de realisatie staat omdat het volgende schooljaar aanstaande is. Men maakt zich zorgen over evt, overlast van geluid, parkeren, privacy en als gevolg daarvan potentiële waardedaling van hun huizen.
Het bestuur van de bewonersvereniging Ruitersbos wil de  direct omwonenden steunen in het overleg met de gemeente en de school.