Uitbreiding Hotel Mastbosch

Dec. 2020 – Hotel Mastbosch gaat uitbreiden van 47 naar 100 kamers, alle bezwaren zijn inmiddels door de Raad van State ongegrond verklaard.

Klik hier voor een artikel in BN/De Stem hierover.