Verbouwing schoolgebouw Sibeliuslaan van start

April 2022 – Breedsaam is gestart met de verbouwing van het voormalige BUas-gebouw aan de Sibeliuslaan. Eerst wordt de binnenkant aangepakt, terwijl de plannen voor vervanging van de gevelbeplating en de bouw van een gymzaal aan de achterzijde zijn ingediend bij de gemeente. Na toestemming van de Welstandscommissie wil Breedsaam omwonenden uitnodigen om een kijkje te nemen en meer over de plannen te horen.

Na de zomervakantie zal het Berkenhofcollege, een school voor voortgezet speciaal onderwijs dat praktijkgericht onderwijs biedt aan leerlingen van 12-18 jaar, haar deuren openen.