Bewonersvereniging Ruitersbos Breda

Bewonersvereniging Ruitersbos is een actieve vereniging die tal van activiteiten organiseert. Het bestuur houdt zich onder andere bezig met bijzondere zaken in de wijk. Bewonersvereniging Ruitersbos werd opgericht op 25 juni 1981 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het gebied

Het werkgebied van de vereniging ligt in grote lijnen tussen de zuidelijke rondweg (de Graaf Engelbertlaan), de Okeghemlaan, Burgemeester Kerstenslaan, Burgemeester de Manlaan en de Aa of Weerijs.

Het doel

Het doel van de vereniging is, kort samengevat:

–  Het bevorderen en handhaven van een goed leef- en woonklimaat in de wijk Ruitersbos.
–  Het bevorderen van een goed onderling contact tussen de bewoners van deze wijk.

De eerste doelstelling krijgt gestalte in het opkomen voor gemeenschappelijke belangen van de leden van de vereniging. Het gaat dan om kwesties die de belangen van de wijk of meerdere leden raken. Dat is m.n. het geval bij bestemmingsplannen, bouwplannen, waterstanden in de wijk, verkeersstromen, veiligheid, etc.

De tweede doelstelling krijgt vorm door het organiseren van culturele, culinaire en sportieve activiteiten. Daarnaast zijn er gewoon bijeenkomsten voor de gezelligheid.

Namens het bestuur houden zich daarmee bezig de activiteitencommissie, en diverse clubs als leesclub, zwemclub, muziekclub etc.

Leden

De vereniging telt ongeveer 280 huishoudens.

Kosten

Lidmaatschap is €15 per jaar per huishouden.