Op dinsdagmiddag 22 oktober hebben zo’n 26 leden de tijdelijke expositie bezocht aan het Kasteelplein. Gastheer Frans Ruczynski, zoon van een Poolse bevrijder en voorzitter van het Generaal Maczek Museum, leidde ons door de expositie en heeft op voortreffelijke wijze aan ons uitgelegd wat de betekenis is geweest van de jonge Poolse soldaten voor de bevrijding van grote delen van West-Europa ( en meer speciaal Breda ) en de rol die Generaal Maczek daarin heeft gespeeld. Als een rode draad hebben wij de tragiek van de Polen gevolgd vanaf 1939 toen Polen – tegen alle afspraken in – als eerste land werd aangevallen en veel soldaten en jongeren naar het buitenland vluchtten en later na hergroepering in Engeland en Schotland tegen hun zin werden ingezet om de geallieerden te ondersteunen in plaats van bevrijding van hun eigen Polen.
Frans Ruczynski en de ook aanwezige Ed Szuber, eveneens zoon van een bevrijder, wisten met verhalen en anekdotes uit eerste hand ons zeer te boeien.
Vanuit het in aanbouw zijnde Memorial aan de Ettensebaan, zal het Generaal Maczek Museum zich in de toekomst nog meer bezighouden met het thema “ Vrijheid verbindt”. Daarbij is een belangrijke taak weggelegd voor het onderwijs om vrijheid te waarderen en in stand te houden.
In de nazit in het tapasrestaurant hebben we nog lang gezellig nagepraat en kwamen nog veel eigen ervaringen en verhalen los met een duidelijke conclusie: dit nooit meer en des te belangrijker om het verhaal van onze vrijheid door te vertellen aan onze en nakomende generatie !

Rudolf Claassen