Aanleg glasvezelnetwerk door KPN

Sept. 2021 – Tijdens de ledenvergaderingen bleken er nogal wat vragen te zijn over het glasvezelnetwerk dat KPN in onze wijk gaat uitrollen. De meeste antwoorden op de vragen die aan de orde kwamen, worden hier door KPN beantwoord. 

Samengevat: aanleg tot in de meterkast is kosteloos, mits u op tijd toestemming geeft. Het is vrijblijvend, dus bij toestemming bent u niet verplicht om een KPN-abonnement te nemen. Als de afstand tot de gevel korter is dan 30m, hoeft er – op een gat bij de gevel ter grootte van een stoeptegel na – niet in de tuin gegraven te worden. De aansluiting is in principe in de meterkast. Met de uitvoerder kan indien gewenst bekeken worden of een aansluiting op een andere plek mogelijk is.