Bestemmingsplan nieuwbouw Burg. Guljélaan

Sept. 2021 – Eerder hebben we hier gemeld dat er woningen gebouwd gaan worden aan de Burgemeester Guljélaan, tegenover de bestaande bebouwing. Inmiddels is het ontwerp bestemmingsplan verschenen. Van 16 september tot 27 oktober 2021 kan iedereen een zienswijze indienen aangaande dit bestemmingsplan. U vindt de aankondiging hier en het plan met de toelichtingen hier.