Overleg herinrichting Ruitersboslaan

April 2021Overleg Klankbordgroep Ruitersboslaan met de gemeente op maandag 22 maart 2021

Via Teams heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en klankbordgroep van bewoners van de Ruitersboslaan. Hiervan komt nog een officieel verslag van de gemeente, dat zullen we op de website zetten als het verschijnt. De belangrijkste besproken punten zijn hieronder opgenomen in telegramstijl (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend):

 

 • Verdilaan valt buiten scope; bewoners vragen om deze wel mee te nemen.
 • Is het aantal parkeerplaatsen dat overblijft wel genoeg, er zijn er nu ca. 33 gepland, de meeste in het gedeelte bij de Tennisclub. De afweging om parkeerplaatsen te verminderen is dat het gebruik nu gering is en de wens de laan zo groen mogelijk te maken.
 • Het ontwerp voor de Ruitersboslaan kenmerkt zich door:
  – bos in de straat terugbrengen: grotere bomen: grove den, zachte berk, gewone es, wintereik
  – as van de weg iets verschoven, daardoor overal bomen mogelijk
  – extra drempel toegevoegd om snelheid eruit te halen; weg wordt versmald
  – rijbaanstenen zelfde formaat als in Mozartlaan bij ISB
  – grasbetonstenen, met groen ertussen bij de inritten
 • Wat zijn de consequenties van grote bomen voor zon en zonnepanelen? De bomen kunnen 20-30 meter hoog worden binnen 10-15 jaar. Plaatsing bomen: rekening houden met zon in tuinen
 • Beleid is niet overal hetzelfde soort planten en bomen, goed voor de biodiversiteit en beschermt tegen specifieke plagen ongedierte.
 • Inritten: alle inritten tot 5 meter breed naar 4m; alles breder dan 5 meter naar 6m breed.
 • Kabels en riolering: veel werk, sommige kabels moeten worden verlegd.
 • KPN wil glasvezel gaan aanleggen, onderzoek loopt nog.
 • Projectplanning: dit jaar november starten, afhankelijk van voortgang Willem van Oranjelaan; duurt dan ca. 6 maanden.
 • Nu ligt er voorlopig ontwerp, komen nog opmerkingen van afdeling Beheer, dan definitief ontwerp aan klankbordgroep en alle andere bewoners presenteren.
 • Dan ook duidelijk welke omleidingsroutes er zijn.
 • Er zullen periodes zijn dat je huis niet bereikbaar is per auto. Te voet kun je altijd terecht, hulpdiensten kunnen er wel altijd bij.
 • In Mendelssohnlaan en Mozartlaan komen 3 kleine drempels als eerste om de omrijdroute door de wijk te ontmoedigen; doorgaand verkeer wordt al eerder afgevangen aan Heuvelzijde en stadzijde en via ZRW geleid.