Herinrichting Ruitersboslaan

Dec. 2020 – De Ruitersboslaan wordt vermoedelijk begin 2022 opnieuw ingericht. De gemeente heeft plannen en tekeningen/ontwerpen gemaakt die zijn gedeeld met de bewoners uit de Ruitersboslaan, en ook de bewonersvereniging is betrokken. De gemeente heeft een meeting in Mencia gehouden met de bewoners om de plannen te presenteren. Presentatie en verslag zijn beschikbaar via het bestuur. Vanuit omliggende straten (Mendelssohnlaan, Mozartlaan) is de zorg naar boven gekomen dat aanpassing van de Ruitersboslaan kan leiden tot meer doorgaand verkeer via omliggende straten. De gemeente deelt het uitgangspunt dat de omliggende routes niet aantrekkelijker moeten worden dan de Ruitersboslaan. Ook de ‘verbindingsweg’ naar de Willem van Oranjelaan (de Verdilaan) zou je in dit plan meteen mee moeten nemen, ook dat is bij de gemeente aanhangig gemaakt.

Teveel doorgaand verkeer

De Ruitersboslaan gaat tijdens de ombouw 4-5 maanden dicht, met name in die periode zijn maatregelen nodig om de overlast in de wijk en omliggende routes te dempen. De gemeente is zich hiervan bewust, toch is het goed om zelf proactief de vinger aan de pols te houden. Over de standpunten van de gemeente dat elke straat wel een deel doorgaand verkeer heeft en de wegen niet op piekmomenten worden gedimensioneerd, verschillen de visies nogal. Bij het Mencia is wel degelijk sprake van piekmomenten die gevaarlijke situaties opleveren. En er is in onze wijk veel meer doorgaand verkeer dan nodig. Hierop gaan we een aparte actie starten. Het bestuur van de BVR is van plan om een nieuwe werkgroep ‘Doorgaand verkeer’ te formeren die zich bezig gaat houden met het onderzoeken en weren van onnodig doorgaand verkeer in onze wijk.

Nieuwe werkgroep ‘Doorgaand verkeer’

De verkeerskundige van de gemeente heeft als standpunt dat elke straat wel een bepaalde mate van doorgaand verkeer heeft en mag hebben, wij delen die visie niet. Bovendien is die in tegenspraak met het gemeentelijk beleid om het verkeer te concentreren op wegen als de Zuidelijke Rondweg. Dan hoort het dus niet op straten als de Ruitersboslaan, Montenspark, Mendelssohnlaan, etc. Een deel van het verkeer dat onnodig door onze wijk rijdt, komt over het viaduct uit de Heuvel en gaat via onze wijk naar stad of Ginneken. Daar willen we van af, doorgaand verkeer moet over de ZRW. Er zijn voorbeelden (ook in Breda: de wijk Asterd), waar alleen bestemmingsverkeer een wijk in en uit kan rijden en verkeer niet via de ene wijk naar de andere wijk kan. Ook de binnenstad van Utrecht wordt hierdoor gekenmerkt.
We willen een inventarisatie maken van de overlast door doorgaand verkeer en met de gemeente verkennen welke oplossingen er mogelijk zijn.

Interesse in deze werkgroep ? Meld je aan bij Patrick van der Hoeven, email patrick.vanderhoeven@live.com. Daar kun je ook terecht met vragen, opmerkingen, suggesties en om mee te helpen bij andere omgevingsonderwerpen.