Hoorzitting verwijdering zebrapaden Willem van Oranjelaan

Hoorzitting verwijdering zebrapaden Willem van Oranjelaan

Op 22 juni 2021 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften Breda in een digitale hoorzitting het bezwaar gehoord van Bewonersvereniging Ruitersbos tegen het verkeersbesluit om bij de herinrichting van de Willem van Oranjelaan de zebrapaden te verwijderen en alleen rijbaanscheidingen aan te brengen.

Tijdens de hoorzitting hebben zowel gemeente als bewoners hun standpunt respectievelijk bezwaren toegelicht. De gemeente beargumenteert dat het ‘beleid’ is om bij herinrichting zebrapaden te verwijderen, omdat deze schijnveiligheid zouden opleveren: voetgangers zouden zich veilig wanen, terwijl automobilisten gewoon doorrijden. Een rijbaanscheiding die voetgangers de mogelijkheid biedt om per rijbaan over te steken zou daardoor tot minder ongelukken leiden.

De Bewonersvereniging heeft de commissie gewezen op het belang van duidelijke en veilige oversteekplaatsen (DV-VOP in verkeersjargon), juist ook in het belang van de oudere én jongere verkeersdeelnemers in de wijk. Daarnaast heeft de vereniging gewezen op de afwijkende interpretatie van de gemeente van de publicaties van het SWOV (nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek) op dit onderwerp en de afwijkingen van het gemeente’beleid’ in soortgelijke situaties, zoals bijvoorbeeld op de Graaf Hendrik III laan (foto linksboven).

De ouderenzorgcomplexen en scholen in onze wijk hebben zich achter het bezwaar van de bewonersvereniging geschaard. De commissie gaat de ingebrachte argumenten bestuderen en zal over circa zes weken een uitspraak doen.