Nieuwbouw kavels Burgemeester Guljélaan

Feb. 2021 – Tegenover de Burgemeester Guljélaan en naast de Aa of Weerijs, ingeklemd tussen de hockeyvelden van BHC en de voetbalvelden van SAB ligt een stuk grond van 4,4 hectare waarop een boerderij (bewoond), restanten van stallen en een manege (buiten gebruik) staan. In 2012 zijn uitgebreide plannen gemaakt door twee projectontwikkelaars om op die grond een zorgcentrum voor demente bejaarden te vestigen. Na afwijzing van deze plannen heeft de provincie aangegeven wat de mogelijkheden wel zijn om deze grond een andere bestemming te geven.

Nadat de projectontwikkelaar failliet ging, hebben Arthur Teuwen (die zelf ook aan de Guljélaan woont) en een compagnon de grond gekocht, met het idee er een aantal mooie bouwkavels te realiseren, aan de zijde van de Aa of Weerijs. Tot 2018 is aan de plannen voor vier kavels aan die zijde gewerkt, overleg gevoerd met gemeente en bewoners van de wijk, en het leek erop dat het plan zou gaan slagen.

De provincie ging echter niet akkoord: de grond langs de Aa of Weerijs moest groen blijven. Nader overleg leverde op dat er wel mogelijkheden zouden zijn om aan de Burgemeester Guljélaan te bouwen, tegenover de bestaande bebouwing. Een plan daarvoor is doorgesproken met de gemeente en de bewoners, waaronder ook de omliggende sportverenigingen. Een enkele bewoner van de Guljélaan vindt het jammer dat er huizen tegenover hen komen te staan, dat is begrijpelijk.

Het plan omvat vier kavels bouwgrond van 1.300 tot 1.700 m2, elk 50 meter diep met een ruime frontbreedte en de rooilijn tenminste 10 meter van de straat. De bebouwing zal ruim van de erfgrens wegblijven. Naar verwachting zullen de bouwvoorschriften de standaardregels zijn, zoals deze gelden in het hele Ruitersbos. Het is de bedoeling dat de bestaande bomenlaan ook weer terugkomt als de kavels uitgegeven worden. Waarschijnlijk komen twee van de vier kavels op enig moment voor verkoop beschikbaar; op de andere twee kavels willen de eigenaren zelf een woning bouwen.

Nadere informatie bij Arthur Teuwen, email arthur@ttrr.nl.