Vooraankondiging jubileumviering BVR 40 jaar op 28/8/21

Vooraankondiging jubileumviering BVR 40 jaar op 28/8/21

 

Dit jaar bestaat onze Bewonersvereniging 40 jaar!

 En dat willen we gaan vieren met een

MEET, EAT & GREET

 • Wanneer?    Zaterdag 28 augustus 2021
 • Waar?          Op het terrein voor BUas aan de Sibeliuslaan
 • Hoe laat?     Aanvang 16:30 uur
 • Voor wie?    Alle leden, van jong tot oud, ook introducees zijn welkom

Nadere informatie volgt, maar noteer dit evenement alvast in uw agenda!

Het spreekt natuurlijk voor zich dat de organisatie afhangt van de landelijke Covid-19 ontwikkelingen tegen die tijd. Wij houden dit nauwlettend in de gaten en u leest daar meer over in de komende nieuwsbrieven.

Activiteitencommissie

Susan, Jan, Marijke en Petrie

 

Bezwaar verwijdering zebrapaden Willem van Oranjelaan

Bezwaar verwijdering zebrapaden Willem van Oranjelaan

April 2021 – Onlangs publiceerde de Staatscourant het besluit van de gemeente over aanpassing van de verkeerstekens en de verwijdering van voetgangersoversteekplaatsen op de Willem van Oranjelaan. Hierover was veel onbegrip in de wijk omdat er wordt gevreesd voor onveilige situaties. Het bestuur van BVR heeft bezwaar ingediend bij de gemeente tegen het weghalen van de zebrapaden en verzocht om het besluit te vernietigen.

DV-VOP
De toegestane snelheid van 50km/u maakt het in onze ogen onveilig om over te steken zonder oversteekplaats, zeker voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jongeren die naar school of sport gaan. We verwachten dat de intensiteit van het verkeer alleen maar zal toenemen gezien de nieuwbouwprojecten in de omgeving. Daarom hebben we in ons bezwaar aangegeven dat een zgn. ‘Duurzaam Veilige Voetgangers Oversteek Plaats’ (DV-VOP) de voorkeur verdient. Deze zijn al aanwezig op de Graaf Hendrik III-laan. Voetgangers worden gedetecteerd, het zebrapad is extra verlicht en er knipperen waarschuwingslichten. Dit leidt tot snelheidsvermindering en dus tot een veiligere oversteek.

Wij hopen dat dit bezwaar zal leiden tot heroverweging van het genomen besluit en zullen berichten als hierover duidelijkheid is. Klik hier voor de tekst van het ingediende bezwaar. 

Overleg herinrichting Ruitersboslaan

Overleg herinrichting Ruitersboslaan

April 2021Overleg Klanbordgroep Ruitersboslaan met de gemeente op maandag 22 maart 2021

Via Teams heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en klankbordgroep van bewoners van de Ruitersboslaan. Hiervan komt nog een officieel verslag van de gemeente, dat zullen we op de website zetten als het verschijnt. De belangrijkste besproken punten zijn hieronder opgenomen in telegramstijl (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend):

 

 • Verdilaan valt buiten scope; bewoners vragen om deze wel mee te nemen.
 • Is het aantal parkeerplaatsen dat overblijft wel genoeg, er zijn er nu ca. 33 gepland, de meeste in het gedeelte bij de Tennisclub. De afweging om parkeerplaatsen te verminderen is dat het gebruik nu gering is en de wens de laan zo groen mogelijk te maken.
 • Het ontwerp voor de Ruitersboslaan kenmerkt zich door:
  – bos in de straat terugbrengen: grotere bomen: grove den, zachte berk, gewone es, wintereik
  – as van de weg iets verschoven, daardoor overal bomen mogelijk
  – extra drempel toegevoegd om snelheid eruit te halen; weg wordt versmald
  – rijbaanstenen zelfde formaat als in Mozartlaan bij ISB
  – grasbetonstenen, met groen ertussen bij de inritten
 • Wat zijn de consequenties van grote bomen voor zon en zonnepanelen? De bomen kunnen 20-30 meter hoog worden binnen 10-15 jaar. Plaatsing bomen: rekening houden met zon in tuinen
 • Beleid is niet overal hetzelfde soort planten en bomen, goed voor de biodiversiteit en beschermt tegen specifieke plagen ongedierte.
 • Inritten: alle inritten tot 5 meter breed naar 4m; alles breder dan 5 meter naar 6m breed.
 • Kabels en riolering: veel werk, sommige kabels moeten worden verlegd.
 • KPN wil glasvezel gaan aanleggen, onderzoek loopt nog.
 • Projectplanning: dit jaar november starten, afhankelijk van voortgang Willem van Oranjelaan; duurt dan ca. 6 maanden.
 • Nu ligt er voorlopig ontwerp, komen nog opmerkingen van afdeling Beheer, dan definitief ontwerp aan klankbordgroep en alle andere bewoners presenteren.
 • Dan ook duidelijk welke omleidingsroutes er zijn.
 • Er zullen periodes zijn dat je huis niet bereikbaar is per auto. Te voet kun je altijd terecht, hulpdiensten kunnen er wel altijd bij.
 • In Mendelssohnlaan en Mozartlaan komen 3 kleine drempels als eerste om de omrijdroute door de wijk te ontmoedigen; doorgaand verkeer wordt al eerder afgevangen aan Heuvelzijde en stadzijde en via ZRW geleid.
Herinneringen aan Ruitersbos

Herinneringen aan Ruitersbos

Op de website van het Stadarchief Breda zijn prachtige foto’s te vinden van Breda in vroegere tijden. Heeft u zelf nog mooie (rechtenvrije) foto’s van de wijk die u wilt delen met de buurtbewoners, stuur ze dan per email, zodat wij ze hier kunnen delen.

 

Samenwerking Ruitersbos en Thebe

Samenwerking Ruitersbos en Thebe

April 2021 – De Brabantse zorgorganisaties Ruitersbos en Thebe zijn van plan nauw te gaan samenwerken op het gebied van vastgoed, financiën, automatisering, zorginnovattie en duurzaamheid. Het doel is om (oudere) mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen met de juiste ondersteuning, zorg en begeleiding. Mogelijk leidt dit tot een fusie tussen beide organsaties; hierover zal tegen de zomer meer duidelijkheid zijn.